Et godt ydre er altid en fordel

En virksomhed har meget andet at tage sig til end at passe grønne områder og belægninger omkring bygningerne. Omgivelserne er det første, dine gæster ser ved besøg, og de hører med til det samlede indtryk af kvalitet og professionalisme, du gerne vil møde kunderne med.

Grøn Art tilbyder sin erfaring og faglighed, når det nye domicil skal fuldendes med anlæg af både æstetisk flotte og funktionelle udearealer, og vi er der også, når de skal vedligeholdes. Vi er de trænede øjne med blik for den løbende pleje, og hvornår der er behov for at tilføre nye elementer for at løfte helheden.

 

Service:

En serviceaftale tilpasses den enkelte virksomheds behov, og vi vil i et tæt samarbejde med virksomheden udarbejde en fast serviceplan med de opgaver, som ønskes udført. Det vil typisk omfatte al udvendig vedligeholdelse, så arealerne til enhver tid fremtræder rene og indbydende.

Har du ikke behov for en fast serviceplan, kan Grøn Art løse specifikke opgaver efter nærmere aftale.

I vinterhalvåret kan Grøn Art tage sig af glatførebekæmpelse omkring din virksomhed. Med en fast aftale om glatførebekæmpelse sikrer du, at alle kan færdes sikkert på køre- og gangarealer. Arbejdet udføres som udgangspunkt om natten, så I generes mindst muligt at vintervejret.

Anlæg:

Ved anlæg af nye domiciler er Grøn Art med hele vejen. Lige fra byggemodning og andet jordarbejde, til den samlede designplan for udearealer er realiseret, og vi har sikret os, at resultatet lever op til dine forventninger.

Vi bliver også inddraget, når virksomheden får brug for mere lagerplads eller flere p-pladser. Ved udvidelser er der ofte behov for at tænke i helheder – for eksempel at tilpasse tilkørselsforhold og gangarealer til driften - så de både bidrager til at lette dagligdagen og fremtræder harmoniske.