En flot velkomst

Fra det største hovedsæde til den mindste filial: Et velplejet udeområde udstråler kvalitet og seriøsitet for medarbejdere og kunder.
Grøn Art Erhvervsservice er din garanti for, at dine besøgende får at godt førstehåndsindtryk, når de ankommer.
Vi er en kompetent og professionel partner både ved anlæg af nye områder, ombygning af eksisterende og servicering af etablerede områder.

Service:

Med en serviceaftale er du sikret en fast høj standard på al udvendig vedligehold. Vores faguddannede anlægsgartnere har øje for detaljen og forståelse for værdien af, at sine udearealer altid fremtræder indbydende.
Grøn Art tager sig også af glatførebekæmpelse og sikrer, at alle kan færdes sikkert på køre- og gangarealer. Arbejdet udføres som udgangspunkt om natten, så I generes mindst muligt at vintervejret.

Ad hoc:

Har du ikke behov for en fast serviceplan, kan Grøn Art også løse specifikke opgaver efter nærmere aftale.

Anlæg:

Ved anlæg af nye domiciler kan Grøn Art tilføre kompetence i alle faser.
Fra byggemodning til den samlede designplan kan vi bistå med at realisere attraktive, anvendelige og smukke udearealer.
Vi tænker i helheder og anvendelighed. Er det lagerplads eller flere P-pladser, der er brug for, eller en optimering af tilkørselsforhold og gangarealer – vi sikrer, at udearealerne både er effektive og anvendelige i dagligdagen og fremtræder harmoniske.